Save up to 20% on all Toys & Accessories
with “ta-pro-22” code

Đurić MBB
Naši brendovi
  • Đurić SUPERMARKET
  • Đurić SUPERMARKET
  • Đurić SUPERMARKET
  • Đurić SUPERMARKET
  • Đurić SUPERMARKET
  • Đurić SUPERMARKET
  • Đurić SUPERMARKET
Kategorije proizvoda
Prijavi se/Registruj se
Forgot password?

Don't have account yet? Sign up

Poslovođa marketa

Poslovođa u Đurić marketu ima ključnu ulogu u uspješnom vođenju prodavnice. Njegova svakodnevna odgovornost uključuje organizaciju i nadzor rada osoblja, kako bi se postigla maksimalna efikasnost i optimalno funkcionisanje prodajnog prostora. Poslovođa je lider tima kojim upravlja, motiviše i podržava prodajno osoblje, obezbjeđujući da svaki član zna svoje zadatke i pridržava se standarda kvaliteta usluge prema kupcima. Uz pažljivo praćenje prodajnih performansi i upravljanje zalihama proizvoda, poslovođa osigurava da Đurić market ostane konkurentan na tržištu i zadovoljava potrebe kupaca.

Jedan od ključnih aspekata uloge poslovođe u Đurić marketu je održavanje visokog kvaliteta usluge prema kupcima. Poslovodja vodi računa o tome da prodavnica bude dobro organizovana, čista i da pruža prijateljsku i efikasnu uslugu. Njegova uloga takođe obuhvata rješavanje eventualnih problema i konflikata, kako sa osobljem, tako i sa nezadovoljnim kupcima. Poslovođa postupa sa visokom profesionalnošću, pažljivo sluša povratne informacije kupaca i brzo djeluje na njihove zahtjeve kako bi stvorio pozitivno iskustvo kupovine za svakog posjetioca Đurić marketa.

Kao lider, poslovođa ima važnu ulogu u radu sa menadžmentom kompanije. Redovno izvještava o radu, prodajnim performansama, zalihama proizvoda i drugim ključnim pitanjima. Ovo omogućava menadžmentu da bolje razumije trenutne izazove i prilike u poslovnoj jedinici, kako bi se zajednički radilo na unapređenju poslovanja. Poslovođa takođe aktivno doprinosi donošenju strateških odluka, dajući dragocjen doprinos timu i kompaniji, s ciljem ostvarivanja postavljenih ciljeva i uspješnog poslovanja Đurić marketa.

Upravljanje osobljem

Poslovođa ima odgovornost za zapošljavanje, obuku i vođenje tima prodajnog osoblja. Pruža smjernice i podršku zaposlenima, kako bi se osiguralo da svako zna svoje zadatke i odgovornosti.

Organizacija rada

Poslovođa je zadužen za postavljanje radnog rasporeda osoblja, osiguravajući da je prisutno dovoljno radnika tokom prometnog perioda, vikenda i praznika. Takođe, treba da upravlja raspojdelom poslova i prioritizuje zadatke kako bi se održala efikasnost.

Pružanje kvalitetne usluge kupcima

Poslovođa je odgovoran za obezbjeđivanje visokog nivoa kvaliteta usluge kupcima. To uključuje sigurnost da osoblje bude ljubazno, obučeno da odgovori na pitanja kupaca i rješava njihove probleme.

Nadzor prodajnih aktivnosti

Poslovođa prati prodajne performanse prodavnice i osoblja, identifikuje ključne oblasti za poboljšanje i preduzima korake da ostvari ciljeve prodaje. Prati zalihe proizvoda i usmjerava nabavku kako bi se osigurala stalna dostupnost proizvoda.

Održavanje higijene i reda

Poslovođa brine o čistoći i urednosti prodajnog prostora, kako bi se stvorila pozitivna atmosfera za kupce i osoblje. Takođe je odgovoran za implementaciju higijenskih standarda i pravila bezbjednosti.

Rešavanje problema

Kada se pojave izazovi ili nepravilnosti, poslovođa je odgovoran za identifikaciju uzroka i pronalaženje rješenja. To može uključivati rješavanje konflikata među osobljem, rješavanje problema sa nezadovoljnim kupcima i slično.

Izveštavanje nadređenih

Poslovođa redovno izvještava o radu marketa, prodajnim performansama, zalihama proizvoda i drugim relevantnim pitanjima nadređenima ili menadžmentu kompanije.