Radno vrijeme 21.11.2023.

Banja Luka – Derviši (neradni dan)
Banja Luka – Petrićevac (neradni dan)
Banja Luka – Starčevica (neradni dan)
Derventa (neradni dan)
Doboj – Centar: 07h – 12h
Doboj – Katedra: 07h – 12h
Doboj – Pijeskovi: 07h – 12h
Doboj – Zelena pijaca: 07h – 12h
Gradiška: 07h – 12h
Modriča: 07h – 12h
Petrovo: 07h – 15h
Podnovlje: 07h – 12h
Rudanka: 07h – 12h
Stanari: 07h – 15h
Šamac (neradni dan)
Teslić (neradni dan)
Laktaši – Trn: 07h – 11h
Velika Bukovica: 07h – 12h
Scroll to Top